skrôz.pro

KTD Hober

klijent: KTD Hober
2023

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica za Komunalno trgovačko društvo Hober, slijedom novog vizualnog identiteta, ali i omogućavanje niza novih digitalnih usluga. Građani Korčule tako od sad mogu digitalnim putem zatražiti priključak na odvodnju, zatraćiti besplatni odvoz krupnog otpada ili godišnju parkirnu kartu.

KTD Hober u suradnji sa osnivačem, a u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, kontinuirano poboljšava kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija Grada Korčule. Stalno i kvalitetno održavanje čistoće i gospodarenje komunalnim otpadom na ekološki prihvatljiv način, održavanje javnih površina te obavljanje ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti u sredini u kojoj radi, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika svojih usluga, okosnica su sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Pogledajte i...

Kontakt