skrôz.pro

Kantun kulture

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica za Kantun kulture slijedom postavljenog vizualnog identiteta. Kantun kulture je novi trogirski edukacijsko-kulturni centar s velikom dvoranom s oko 500 mjesta u kojoj se mogu odvijati kino-projekcije, kazališne predstave, koncerti, konferencije, edukacije, radionice, predavanja ili sajmovi.

Punat Apartments

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica za Punat Apartments Korčula, uz implementaciju booking sustava.

Simple And Logical Design Studio

Izrada mrežnih stranica za Simple And Logical Design Studio prema specifikaciji naručitelja. Studio za grafički dizajn specijaliziran je za kreiranje vizualnog identiteta koji uključuje kreativna vizualna rješenja za izradu jedinstvenog, profesionalnog, unikatnog logotipa i cjelokupnog paketa vizualnih elemenata, korporativnog dizajna te korporativnog brandinga ili rebrandinga, kao i cjelokupne brand strategije.

Dječji vrtić Korčula

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica za Dječji vrtić Korčula, uz osmišljavanje novih usluga i servisa. Dječji vrtić Korčula organizira i provodi programe ranog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana do polaska u školu. Provodi programe usmjerene na cjelovit razvoj osobnosti djeteta i na sve aspekte dječjeg razvoja – tjelesni, emocionalni, socijalni […]

KTD Hober

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica za Komunalno trgovačko društvo Hober, slijedom novog vizualnog identiteta, ali i omogućavanje niza novih digitalnih usluga. Građani Korčule tako od sad mogu digitalnim putem zatražiti priključak na odvodnju, zatraćiti besplatni odvoz krupnog otpada ili godišnju parkirnu kartu. KTD Hober u suradnji sa osnivačem, a u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje […]

KAP

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica Udruge za promicanje ljudskih prava i građanskog aktivizma KaP, slijedom postojećeg vizualnog identiteta. Okosnica njihova djelovanja je organizacija manifestacije Korčula After Party – Forum za raspravu o izazovima i nasljeđu ljevice koja se zbiva svakog trećeg vikenda u rujnu, no brojne su i zimske aktivnosti kojima nastoje zadržati pažnju i […]

3M intranet

Oblikovanje i izrada intraneta sa sustavom izrade i obrade radnih te naloga proizvodnje. Uključuje modul za zaduživanje opreme putem QR code scannera, digitalno potpisivanje dokumenata, automatsko slanje istih klijentima te geolokaciju korisnika i GPS navođenje. Tvrtka 3M d.o.o. osnovana je 1991. godine kao trgovačko društvo te je od tada do danas postala je vodeća tvrtka […]

Kritika h,d,p,

Transfer postojeće Drupal instalacije na WordPress te nadogradnja funkcionalnosti prema specifikacijama naručitelja, uključujući i kalendar događaja. Kritika h,d,p, je specijalizirani portal Hrvatskog društva pisaca za književnost, kritiku i srodne kulturno-umjetničke i društvene teme.

Adria Fun

Oblikovanje i izrada mrežnih stranica za tvrtku Adriafun d.o.o., slijedom postojećeg vizualnog identiteta. Funkcionalnosti uključuju rezervaciju i zakup plovila čija se dostupnost ažurira u stvarnom vremenu, te integraciju s platformom Stripe.

Fade In

Oblikovanje i izrada višejezičnih mrežnih stranica za produkcijsko-distribucijsku kuću Fade In. Fade In je započeo kao platforma za mlade filmske i video autore koji su iskazivali posebnu pažnju prema društveno angažiranim temama. Kroz tu je platformu prošlo na stotine autora raznih profila. Ta “uronjenost” u društveni aktualizam i živo zahvaćanje u priče koje ih okružuju, […]

Kontakt